براي دانلود کليک کنيد
از ما حمایت کنید


img:hover{ border: datted 6px #000; border-radius: 80px 7px 80px 7px; box-shadow: 0 0 1px #333; -webkit-transition: all 1s ease-in; -moz-transition: all 1s ease-in; -o-transition: all 1s ease-in; transition: all 1s ease-in; -webkit-transform: rotate(1deg); -moz-transform: rotate(1deg); -o-transform: rotate(1deg); } img:out{border-radius: 60px; opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform:scale(0.9):( Webkit: Scale down image to 0.8x original size); padding:0px; float:center; -moz-transform:scale(0.9):(Mozilla scale version); -moz-transform:scale(0.9):(Explorer scale version); }

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

كد موزيك براي وبلاگ


كد كج شدن تصاوير

جمالی